Tilbage til artikeldetaljer Valdemar Sejrs Død og de ved Tronskiftet vedtagne Ændringer i Landets Styrelse.