Tilbage til artikeldetaljer Ansættelsen til mølleskyld i Christian V.s matrikel.1)