Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 1 (1930 - 1931) 1

E. J.

Den 23. Oktober 1929 døde den engelske Historiker T. F. Tout, Professor ved Universitetet i Manchester 18901925. Hans betydeligste Bog Chapters in the administrative history of mediæval England kom først sent; han var 55 Aar, da han begyndte paa den, 65, da de to første Bind kom ud i 1920; siden er de to næste Bind udkommet i 1928, et femte vil følge.

Tout gav sine bedste Aar til den akademiske Undervisning. I et Foredrag ved den internationale Historikerkongres i London i 1913 (Mediæval studies in England, trykt i Proceedings of the British Academy 1914: 151) vendte han sig med skarp Kritik mod den hjemlige historiske Uddannelse eller Mangel paa Uddannelse, Dilettanteriet, Modviljen mod systematisk fastorganiseret Arbejde, den gamle Uskik, at alle andre end Specialister ansattes paa Poster, hvor dybtgaaende Kundskaber var nødvendige. Til Kritiken svarede det positive Arbejde. Udenfor Oxford og Cambridge, i den traditionsløse moderne Industriby Manchester, skabte Tout en historisk Skole, hovedsagelig en Skole for Studiet af Middelalderens Historie, der allerede har sat Spor i engelsk Forskning.