Historisk Tidsskrift, Bind 9. række, 2 (1921 - 1923) 1

Thomas B. Bang.

Erik Arup.

Ved den kun 30-aarige Thomas B. Bangs død 5. febr. 1920 berøvedes den danske historieforskning et stort haab. Søn af Vilhelm Bang og broder til Gustav Bang var han født historiker med liv og sjæl; men han naaede kun netop at faa aflagt vidnesbyrd om sine fremragende evner ved ogsaa her i tidsskriftet at yde udmærkede afhandlinger, hvortil han, følgende Fridericia, samlede stoffet fortrinsvis fra de endnu langtfra tilstrækkeligt udnyttede lensregnskaber. Plan var ivrig optaget af forstudier til et større arbejde om de danske husmænd i ældre tid, da han pludselig bortkaldtes. F .. .