Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 3 (1910 - 1912) 1

Jørgen Olrik

Side 84

Forfatterinden Christine Reimer har i Nordfynsk Bondeliv i Mands Minde I. (Odense, 1910) taget sig det nyttige arbejde på at skildre det gammeldags bondeliv på hendes hjemegn, Skovby herred i Nordfyn. Hun medbringer adskillige gode betingelser for at løse denne opgave: en varm interesse for og føling med de svundne tiders kulturliv med dets ejendommelige hygge og husflid; en betydelig ævne til at opfatte de forskellige typer og gengive deres liv og færdenr og en stærk trang til stadig at sammenligne fortid og nutid og karakterisere forskellen mellem dem. Særlig de gammeldags flittige husmødre og al deres mangfoldige huslige dont skildrer hun med forstaaelsens sympati. Men man kunde nok have ønsket en lidt bestemtere stedfæstelse og kildeangivelse ved de enkelte småtræk der fortælles, og stoffet kunde nok have været lidt bedre sigtet og ordnet. Imidlertid er der så mange gode iagttagelser og velskrevne karakteristikker i bogen, at man må ønske forfatterinden held til at fortsætte sit arbejde på dette område. Bogen fremtræder som første bind af en samling „Fynske Folkeminder", og man tør altsaa gøre sig håb om en fortsættelse, bl. a. omhandlende familieliv og familiegilder,bylaget o. s. fr. De danske øer har jo hidtil været lidt stifmoderlig behandlede i retning af indsamling og

Side 85

optegnelse af folkeminder, og også af denne grund må man
påskønne det arbejde som forf. allerede har gjort, og håbe
at hun må blive sat i stand til at vedblive i samme spor.