Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 3 (1910 - 1912) 1

J. A. F.

Personalhistorikeren Overretssagfører Vilhelm Richter, f. 1840, døde 30. Novbr. 1911. Af hans mange flittige Arbejder kan nævnes: Den danske Landmilitæretat 1801—94, I—II (1896—97); Den danske Søetat 1801—1890 (1894); Juridisk og statsvidenskabelig Stat (flere Udg., den sidste ved V. R. og Otto Jensen, 1910); 100 Aars Dødsfald (1791— 1890), I—111 (1901—05); Dødsfald i Danmark 1761—90 (1907). , , w