Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 2 (1909 - 1910) 1

Joh. Stp.

Side 272

Andet Bind af Prof. Hans Olriks Absalon (1909) staar paa Højde med første Bind, men har sin særegne Fortjeneste ved at skildre mange Sider af Absalons Liv og Virken, som ere mindre kendte, saaledes hans Styrelse af Kirken og Forhold til de mange reiste Kirkebygninger, hans Statsopfattelse og politiske Indgriben, hans Stilling til de lærde Studier og mange andre Sider af Aandslivet. Uvilkaarligt spørger man, om dog ikke det blot samtidige i for stærk en Grad er bleven betragtet som udstraalende fra Absalon, og om Tiden ikke var stor nok til, at netop mange arbejdede i de samme Spor og vare grebne af den samme Aand. Der sker heller ikke Saxo Retr naar saa mange Udsagn af ham, endog om ældgamle Tider, betragtes som udgaaede af Absalons Mund, tilmed da paa den anden Side Forf. idelig overfor Saxo har en beskjærende Kritik paa rede Haand, der ofte synes lidt anstrængt (som typisk Exempel: Saxo har nok overdrevet de Danskes Sejr i Farvandet ved Rugen 1184, naar han fortæller, at af 500

Side 273

vendiske Skibe undslap kun 35; Knytlinga siger da ogsaa, at der undkom 50). Bogens udmærkede Sider ere imidlertid mange, og dens varme og tiltalende Beretning vil sikkert lade den vinde stor Udbredelse. " Joh. Stp.