Historisk Tidsskrift, Bind 7. række, 6 (1905 - 1906) 1

Redaktionen af det af den svenske historiske Forening udgivne Historisk Tidskrift, som siden Begyndelsen af dets Udgivelse (1881) har været ledet med stor Dygtighed af den nuværende svenske Rigsarkivar Emil Hildebrand, er fra 1906 blevet overtaget af Amanuensis i Rigsarkivet, Dr. Torvald Hojer. Vor historiske Forening hilser ham velkommen i Ledelsen af Søstertidsskriftet, ligesom det sender den fratraadte Redaktør sin bedste Tak.