Historisk Tidsskrift, Bind 4. række, 5 (1875 - 1877) 1

Udsigt over den danske historiske Forenings Regnskab for Aarene 1874 og 1875.


DIVLxxx1

DIVLxxx2

DIVLxxx3

DIVLxxx4
Side XXXVI

Foreningen har siden sidste offentlige Meddelelse udgivet:

For lste Halvaar 1875: Historisk Tidsskrift IV, ste Binds lste Hefte
samt Rerdam: Universitetets Historie 3dje Del
3dje Hefte.

For 2det Halvaar 1875: Historisk Tidsskrift IV, ste Binds 2det Hefte.

For lste Halvaar 1876: Historisk Tidsskrift IV, ste Binds 3dje Hefte
samt Rordam: Universitetets Historie 3dje Del
4de Hefte.

For 2det Halvaar 1876: Historisk Tidsskrift IV, ste Binds 4de Hefte
samt Rordam: Universitetets Historie 3dje Del
ste Hefte.

Paa Aarsmødet 19de Maj 1875 udtraadte Cand. theol. S. Gjellerup af Bestyrelsen, men gjenvalgtes; paa Aarsmødet 10de Maj 1576 udtraadte Professor F. E. Schiern af Bestyrelsen, men gjenvalgtes ligeledes. Bestyrelsen bestaar nu af Arkivassistent, Cand. mag., F. Krarup, Aikivchef J. Grundtvig, Professor E. Holm, Cand. theol. S. Gjellerup, Professor F. E. Schiern; dens Formand er F. Schiern, dens Sekretær E. Holm.

Foreningens Medlemstal er i December 1876 735, af hvilke 81 have
hjemme i Norge, 12 i Sverige.