Historisk Tidsskrift, Bind 16. række, 6 (1997) 2

Foreningsmeddelelser

DEN DANSKE HISTORISKE FORENING 1996-97

Årsmødet afholdtes på Institut for Historie, Københavns Universitet, den 6. juni 1997. På valg til bestyrelsen var Inga Floto, Arne Søby Christensen og Henrik Becker-Christensen. Henrik Becker-Christensen ønskede ikke genvalg, i stedet valgtes Jens Chr. Manniche. Inga Floto og Arne Søby Christensen genvalgtes. Kontingentet for 1998 fastsattes uændret til 300 kr. for almindelig medlemmer og 140 kr. for studerende og medlemmer af de finske, norske og svenske nationale historiske foreninger. Medlemstallet androg i begyndelsen af 1997 562 ordinære medlemmer, 36 udenlandske medlemmer og 615 studentermedlemmer.


DIVL7521

REGNSKAB FOR 1996


DIVL7524

DIVL7521

REGNSKAB FOR 1996


DIVL7524