Historisk Tidsskrift, Bind 16. række, 5 (1996) 2

Erhvervsarkivets Arkivoversigter Bd. 2. Arkiver fra handels-, hotel- og transportvirksomheder m.v. Ved Erik Korr Johansen. Erhvervsarkivet 1993. 336. s., kr. 150. Erhvervsarkivets Arkivoversigter Bd. 3. Arkiver fra finans-, forsikrings- og servicevirksomheder, erhvervsorganisationer m.v. Ved Erik Korr Johansen. Erhvervsarkivet 1995. 408 s., kr. 160.

Anders Monrad Møller

Med disse to bind er Erhvervsarkivets »guide« afsluttet. Bind 1 er anmeldt i HT bd. 92, s. 193, og man kan notere sig, at den typografiske standard er bedret betydeligt siden da, mens andre kvaliteter er bibeholdt. Indholdet svarer til, hvad titlerne lover, idet det nok bør bemærkes, at »m.v.« for bind 3's vedkommende bl.a. dækker over opregningen af en pæn lille række personarkiver, endvidere en kort omtale af Århus kommunes arkiver samt en karakteristik af de omfattende kopisamlinger og hjælpemidler - ikke mindst mikrokortene breder sig i dag i stigende grad på selvbetjeningshylderne på Statens Arkiver og gør det muligt at foretage de samme personalhistoriske rutineundersøgelser mange steder i landet. Man kan altså også på Erhvervsarkivet slå efter i de ældre kirkebøger.

Oversigter af denne type med angivelser af årstal og omfang for hvert enkelt arkiv sparer med sikkerhed en mængde telefon- og rejsetid. Man kan hjemmefra sikre sig, at der er noget at gå efter, man kan planlægge, hvad der i alt fald skal gennemgås, et helt forskningsprogram vil faktisk kunne opstilles inden for egne fire vægge, før kursen sættes mod Vester Allé i Århus - altsammen notabene med det uundgåelige forbehold, at mere kan været kommet til siden. En arkivguide er jo uundgåeligt forældet umiddelbart efter sin fremkomst, det er vilkårene. Men der er til gengæld grund til at gentage, at den interesserede fortsat kan følge udviklingen ved hjælp af de løbende beretninger i Erhvervshistorisk Årbog. Sidst, men ikke mindst kan man konstatere, at med de tre bind »guide« har Erhvervsarkivet kraftigt markeret sin eksistens.