Historisk Tidsskrift, Bind 16. række, 4 (1995) 2

Historisk Tidsskrift

Copyright © by Den danske historiske Forening

REDAKTØRER

Universitetslektor, cand.mag. Carsten Due-Nielsen

Universitetslektor, dr. phil. Anders Monrad Møller

DEN DANSKE HISTORISKE FORENINGS BESTYRELSE

Universitetslektor, dr. phil. Esben Albrectsen; direktør, dr. phil. Henrik Becker-Christensen; universitetslektor, mag. art. Arne Søby Christensen (kasserer); universitetslektor, cand. mag. Carsten Due- Nielsen (sekretær); universitetslektor, dr. phil. Inga Floto; universitetslektor, dr. phil. Kay Lundgreen-Nielsen; universitetslektor, dr. phil. Anders Monrad Møller (sekretær), universitetslektor, dr. phil. Henrik S. Nissen og professor, dr. phil. Erling Ladewig Petersen (formand).

MEDLEMSKAB OG ABONNEMENT

Henvendelse om medlemskab rettes til foreningens ekspedition. Medlemmerne får tilsendt Historisk Tidsskrift, der udkommer med 2 hæfter årligt. Kontingentet er for almindelige medlemmer 290 kr., for studerende (dog maksimalt 6 år) og for medlemmer af de finske, norske og svenske historiske foreninger 130 kr., for institutioner 350 kr. Abonnement på Historisk Tidsskrift kan også tegnes hos boghandlerne. Medlemmer af Den danske historiske Forening kan ved henvendelse til ekspeditionen tegne abonnement til reduceret pris på de nordiske nabolandes historiske tidsskrifter.

REDAKTIONENS OG EKSPEDITIONENS ADRESSE

Institut for Historie, Københavns Universitet,
Njalsgade 102, 2300 København S