Historisk Tidsskrift, Bind 16. række, 4 (1995) 2

Medvirkende ved dette hæfte

Axel Bolvig, f. 1936. Universitetslektor, cand.mag., Institut for Historie,
Københavns Universitet.

Hans Bonde, f. 1958. Forskningsstipendiat, Ph.D., Institut for Historie,
Københavns Universitet.

Carsten Due-Nielsen, f. 1945. Universitetslektor, cand.mag., Institut
for Historie, Københavns Universitet.

Inga Floto, f. 1937. Universitetslektor, dr.phil., Institut for Historie,
Københavns Universitet.

Carl-Axel Gemzell, f. 1931. Professor, fil.dr., Institut for Historie, Københavns

E. Ladewig Petersen, f. 1929. Professor, dr.phil., Institut for Historie,
Kultur og Samfundsbeskrivelse, Odense Universitet.

Jens Chr. Manniche, f. 1942. Universitetslektor, cand.mag., Historisk
Institut, Aarhus Universitet.

Nikolaj Petersen, f. 1938. Professor, cand.mag., Institut for Statskundskab,
Aarhus Universitet.

Palle Roslyng-Jensen, f. 1944. Lektor, dr.phil., GI. Hellerup Gymnasium,

Jens Erik Skydsgaard, f. 1932. Professor, dr.phil., Institut for Historie,
Københavns Universitet.

Thyge Svenstrup, f. 1951. Cand.mag., Bakkevej 13 A, Virum.

Niels Thomsen, f. 1930. Professor, dr.phil., Institut for Historie, Københavns

Poul Villaume, f. 1950. Universitetslektor, dr.phil., Institut for Historie,
Københavns Universitet.

Signild Vallgårda, f. 1952. Universitetslektor, dr.med., Afdeling for
Socialmedicin, Panum-Instituttet, Københavns Universitet.