Historisk Tidsskrift, Bind 16. række, 2 (1993) 1

Ministermøder 1900-1901, Konsejlspræsident Hannibal Sehesteds optegnelser, VIII + 118 s.; Ministermødeprotokol 1901-1905, Konsejlspræsident J.H. Deuntzers referater, VIII + 93 s.; Ministermødeprotokol 1905-1908, Konsejlspræsident J.C. Christensens referater, VII -I- 202 s. - alle tre ved Poul Erik Olsen, Rigsarkivet, G.E.C. Gad 1992.

Anders Monrad Møller

Som et skridt på vejen til efterhånden at få offentliggjort samtlige ministermødereferater fra århundredskiftet frem til 1940 foreligger disse tre små bind fra tiden lige før og efter systemskiftet. Kortfattede indledninger og særdeles nyttige navneregistre er udgiverens bidrag, men ellers har opgaven været overkommelig. Læseren kan glæde sig over, at I. C. Christensen førte en letlæselig pen i sin afskrift af Deuntzers og i sin egen mødeprotokol - begge udgivet i facsimile. Fremgangsmåden er naturligvis i enhver henseende i sin orden. Sehesteds optegnelser foreligger maskinskrevet, men man skal faktisk se nærmere på »typografien« for at konstatere, at der også her er tale om facsimile. Det er nemlig ikke anført, at den forhenværende konsejlspræsident selv sad ved tastaturet.