Historisk Tidsskrift, Bind 16. række, 1 (1992) 1

Antik Ekonomi. Tematiska studier av den antika ekonomins karaktär och utvecklingsmqjligheter. Bertil Andersson (ed.). Jonsered, Poul Aströms förlag, 1991, 339 s.

Gurli Jacobsen

Side 195

Den antikke økonomi har længe været genstand for heftig debat blandt internationale antikhistorikere, men det er sjældent, at dette emne — i bogform — præsenteres for fagets skandinaviske studenter. Denne manko samt ønsket om at lade studenterne møde forskningsdebatten i dens oprindelige klædning har ført til ovennævnte udgivelse. Bertil Andersson og Ingemar Nygren planlagde projektet sammen; dets realisering blev — efter Nygrens død i efteråret 1989 — overladt Andersson alene.

Bogen består af syv kapitler, som hver behandler et centralt felt indenfor antikkens økonomi. Der tages således allerede i dispositionen afstand fra at præsentere et samlet overblik over emnet eller dets historiske udvikling. Vægten bliver istedet lagt på udvalgte spørgsmål, som hver især først kommenteres i en kort indledning, hvorefter der følger én eller flere centrale artikler på originalsproget. Værket sluttes af med en kort bibliografi og en fortegnelse over de gengivne artikler; registre findes desværre ikke.

Kapitlerne omhandler følgende problemstillinger: Kildesituationen, landbrugets struktur, slaveriets karakter og rolle, græsk handel og kolonisation, den italiske vinhandel fra 200 f. Kr.-200 e.Kr., Roms kornforsyning og senromersk handelsorganisation. Udvalget er vellykket. Dog medfører dette, at et helt centralt aspekt af antikkens økonomi, transporten, ikke nævnes overhovedet. Da bibliografien yderligere kun indeholder de værker, der citeres i de korte indledende afsnit, optræder flere af forskningens vigtigste repræsentanter, f.eks. R. Duncan-Jones, heller ikke. Dette er en logisk konsekvens af den valgte fremgangsmåde, og den kan absolut forsvares, men efter min mening havde det så været rimeligt at bringe en fyldig, i bedste fald annoteret bibliografi.

De gengivne artikler er alle af nyere dato (den ældste stammer fra 1973) og alle skrevne af vigtige repræsentanter for den internationale forskning. Det drejer sig altså udelukkende om vægtige bidrag i den debat, som via foreliggende samling skal gøres nærværende for fagets studenter. Dette sker som nævnt på artiklernes

Side 196

originalsprog, hvilket i alle tilfælde enten er engelsk eller svensk. Ganske vist er en
enkelt af forfatterne italiener, men heldet vil, at artiklen oprindelig blev udgivet
på engelsk.

Selvom en meget stor del af forskningsdiskussionen om den antikke økonomi faktisk foregår på engelsk, ville en udførligere bibliografi også i dette tilfælde have bragt lidt mere ligevægt i fremstillingen. Der findes trods alt også en række vigtige bidrag forfattet på f.eks. fransk eller italiensk, og i dens nuværende form opregner bibliografien kun fem titler på andre sprog end engelsk eller svensk. Ved at udbygge bibliografien havde det også været muligt at nævne et par af de lidt ældre, men stadig helt centrale indlæg i debatten, jeg tænker her specielt på M.l.Rostovzeffs værker om hhv. den græske og den romerske økonomi.

Der er virkelig tale om en fremragende artikelsamling, men den gør ikke forskningsdiskussionen ret. Debatten om den antikke økonomi var i sit udspring - og er i grunden stadig — en diskussion mellem de såkaldte modernister og de såkaldte primitivister. Uden på dette sted at gå videre ind herpå kan det fastslåes, at dette faktum kun nævnes ganske kort i en af kapitelindledningerne, og at modernisterne kun forekommer som »modstandere« i én af de gengivne artikler.

Det er klart, at forskningen svinger til gunst for primitivisterne, og det er legitimt, at udgiveren også »hører til dette parti«. Alligevel havde jeg fundet det rimeligt at gå nærmere ind på dette aspekt, simpelthen fordi størstedelen af de artikler, der præsenteres, er skrevet som en del af dette opgør og ikke kan forståes til fulde uden at blive set i denne sammenhæng. (Dette gælder i særlig grad bidragene fra Moses Finley). Jeg kan heller ikke helt forstå, at dette ikke er sket. Det havde nemlig været så let: man behøvede blot at gengive Keith Hopkins' indledning til samlebindet »Trade in the Ancient Economy« (hvilken der henvises til s. 10) sammen medJ.H.d'Arms oversigtsartikel »M. I.Rostovzeffand M. I. Finley: the Status of Traders in the Roman World«. De er oven i købet begge på engelsk.