Historisk Tidsskrift, Bind 15. række, 6 (1991)

Prisopgave

Komiteen til uddeling af Christian Paulsen-prisen udskriver følgende prisopgave:

'Der ønskes en videnskabeligt underbygget biografi af Christian Flor (1792-1875)

Besvarelser af opgaven sendes i tre maskinskrevne eksemplarer inden 1. august
1993 til prof. Lorenz Rerup, Dronnings Sofies Vej 35 B, 4000 Roskilde.

Besvarelser indsendes under mærke eller motto, mens forfatterens navn og adresse anføres på en seddel i en vedlagt lukket konvolut, der er forsynet med samme mærke eller motto som besvarelsen. Adgangen til at besvare opgaven står åben for enhver.

Besvarelserne vil blive bedømt af et sagkyndigt udvalg. Den, som prisen
tilkendes, får på Christian Paulsens fødselsdag, den 10. januar 1994, overrakt en
sølvmedalje samt kr. 15.000.

Lorenz Rerup