Historisk Tidsskrift, Bind 15. række, 5 (1990) 1

Foreningsmeddelelser

DEN DANSKE HISTORISKE FORENING 1989-1990

Årsmødet holdtes på Historisk Institut, Københavns Universitet, den 3. maj 1990. På valg til bestyrelsen var Esben Albrectsen, Signe Isager og Anders Monrad Møller. Signe Isager ønskede at udtræde af bestyrelsen. I stedet valgtes Kay Lundgreen-Nielsen. De to øvrige genvalgtes. Kontingentet for 1991 fastsattes uændret til 270 kr. for almindelige medlemmer og 125 kr. for studerende og medlemmer af de finske, norske og svenske historiske foreninger. Medlemstallet androg januar 1990: 685 ordinære medlemmer, 329 studentermedlemmer, 40 skandinaviske og 38 udenlandske medlemmer.