Historisk Tidsskrift, Bind 15. række, 5 (1990) 1

Vello Helk: Die Stadtschule in Arensburg auf Osel in dänischer und schwedischer Zeit (1559-1710). Luneburg, Nordostdeutsches Kulturwerk, 1989. 2285. 30DM.

Mikael Venge

Osel alias Saaremaa hørte 1654-1689 til dronning Christinas apanagelande, og det er navnlig omfattende arkivstudier i Stockholm, der danner grundlaget for Vello Helks bog om byskolen i Arensburg. Et overordentlig stridbart klientel af lokale embedsmænd og gejstlige - et element af økuller må næsten have spillet ind - gav anledning til talrige processer og kommissioner, der belyser undervisningen og glimtvis den estiske almue. Et lokalhistorisk arbejde, men indirekte et bidrag til den svenske stormagts kulturpolitik.