Historisk Tidsskrift, Bind 15. række, 4 (1989) 2

Vejledning til forfatterne

Manuskripter indsendes til redaktionen i to eksemplarer. De ma i almindelighed
ikke overstige 35 tryksider. Manuskripterne skal vaere renskrevet pa maskine,
med bred margin og dobbelt linjeafstand, tekst for sig og noter for sig. Disketter
modtages gerne. Noterne opstilles pa en konsekvent made og nummereres
fortkibende 1-99. Kursiv ma ikke anvendes i noterne, ligesom emfatisk kursivering
indskraenkes mest muligt. Handskrevne rettelser bor ikke forekomme.
Manuskripter der ikke indsendes i trykfasrdig stand vil blive returneret. Storre
afhandlinger skal forsynes med et resume beregnet pa udenlandske laesere. For
oversaettelsen serger redaktionen. Forfatterne modtager kun en korrektur. Rettelser
imod manuskriptet tillades normalt ikke. Alle anmeldelser forsynes med
overskrift af falgende indhold og med tegnsaetning som anfort:
Forfatterens/forfatternes navn/e: Bogens titel. Evt. undertitel eller skriftraekke.
Udgivelsessted, forlag, arstallet pa titelbladet. Antal sider (evt. romertal +
arabertal, f.eks. XXII, 584 s.). Ved illustrerede vaerker antal plancher eller blot
ill., antal kort. Pris i oprindelseslandets valuta. - Ved udgivelsesarbejder
anbringes vaerkets titel farst.