Historisk Tidsskrift, Bind 15. række, 4 (1989) 2

Medvirkende ved dette hæfte

Esben Albrectsen, f. 1937. Universitetslektor, dr.phil., Historisk Institut,
Københavns Universitet.

Kjeld Erik Brødsgaard, f. 1948. Universitetsadjunkt, cand.mag., Østasiatisk
Institut, Københavns Universitet.

Poul Enemark, f. 1923. Universitetslektor, dr.phil., Historisk Institut,
Aarhus Universitet.

Anette Faye Jacobsen, f. 1957. Informationsmedarbejder, cand.phil.,
Det Danske Center for Menneskerettigheder.

Kristian Kristiansen, f. 1948. Kontorchef, mag. art., Miljøministeriet.

Erling Ladewig Petersen, f. 1929. Professor, dr.phil., Historisk Institut,
Odense Universitet.

Kay Lundgreen-Nielsen, f. 1940. Universitetslektor, dr.phil., Historisk
Institut, Odense Universitet.

Svend Nielsen, f. 1939. Museumsinspektør, mag. art., Rigsantikvarens
arkæologiske Sekretariat, Nationalmuseet.

Henrik S. Nissen, f. 1933. Universitetslektor, dr.phil., Institut for Samtidshistorie,
Københavns Universitet.

Gert Posselt, f. 1955. Cand.mag., Herninggade 21, 2100 København 0.
Øystein Rian. Dr. philos, Telemark Distriktshøgskole, Norge.

Viggo SjOQViST, f. 1913. Dr. phil., Fhv. Overarkivar i Udenrigsministeriet.

Hans Vammen, f. 1940. Universitetslektor, cand.phil., Historisk Institut,
Københavns Universitet.