Historisk Tidsskrift, Bind 15. række, 4 (1989) 2

Renæssancen. Dansk - Europæisk - Globalt. Redigeret af Marianne Pade og Minna Skafte Jensen. Renæssancestudier 2. København, Museum Tusculanum, 1988. 193 s. Ill. 154 kr.

Mikael Venge

Når man starter med spiret, må resultatet nødvendigvis blive luftigt. Den lidt prætentiøse eller - elskværdigt udtrykt — ambitiøse antologi, som et nyetableret Forum for Renæssancestudier har publiceret, vedgår åbenhjertigt, at man ikke har defineret eller blot lagt en ramme for renæssancestudiet. Bidragene afspejler åbenbart et eksperimenterende stade, men som katalog eller dosmerseddel over renæssancebegrebets vide udbredelse vil antologien utvivlsomt virke både nyttig og inspirerende.

Peter Ulf Møller giver et rids af sovjetiske historikeres teorier om en renæssance i Kina, Persien og andre af Orientens riger. Olaf Pedersen skitserer den naturvidenskabelige renæssance, Benito Scocozza drøfter Burckhardts opfattelse, der startede lavinen, og Sven-Aage Jørgensen refererer tysk forskning om 1500-tallets utopier. De øvrige bidrag er mere kontante og litterære. Her dukker Erasmus Lætus op. Hans hyrdedigte fra 1560, der programmatisk forudsagde en guldalder under Frederik II og priste Valby bakke som musernes hjemsted, behandles af Minna Skafte Jensen, mens Karen Skovgaard-Petersen denne gang fremdrager hans hyldestdigt til Niirnberg, som i virkeligheden hyldede Melanchton og Wittenberg. Endelig skriver Peter Zeeberg om Tycho Brahes digt til hans adept Erik Lange, der anbefalede kærligheden til astronomien som et middel mod den kødelige lyst. Det skulle nok ikke tages for højtideligt - og det samme kan siges om antologien som helhed.