Historisk Tidsskrift, Bind 15. række, 3 (1988) 1

Michaela Blunk: Der Handel des Lübecker Kaufmannes Johan Glandorp an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert. Veroffentlichungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck, hrsg. v. Archiv der Hansestadt Lübeck Reihe B. Band 12. Lübeck, Schmidt-Römhild, 1985. - iii + 366 s. Ill.

E. Ladewig Petersen

Side 199

I de seneste år har man af stadsarkivet i Liibeck fremdraget flere vigtige
købmandsbøger, og med betydelig ret har man valgt at underkaste dem
monografisk behandling fremfor bekostelige udgivelser. I modsætning til den lidt

Side 200

tidligere Wolter von Holste, hvis forbindelser overvejende gik til de østbaltiske kyster (jf. HT 83, 1983, s. 312) lå Johan Glandorps (1555-1612) hovedinteresser i det skandinaviske marked og i forsyning af hansestaden selv, selvom han i den florissan te periode omkring 1600 også drev handel på Sydvesteuropa med korn og salt.

Glandorp var en selfmade man - han nåede først sent en rådmandspost - men også en forsigtig købmand; han begav sig ikke gerne ud i spekulationshandel med risikable varer, men holdt sig oftest til den sikre og beregnelige fortjeneste, selvom kornhandelen kunde være lunefuld nok. Kobberhandel opgav han hurtigt, og krydderier kom bemærkelsesværdigt nok først med efter konsolideringen af den amsterdamske stabel. Hovedparten af hans opkøb gjaldt huder og landbrugsvarer i Skandinavien og eksport af østtysk klæde og spansk salt, overvejende vist organiseret på kommissionshandelsbasis. Interessant nok synes hans skandinaviske handel at have givet kontant overskud (1601-07 66% af omsætningen), men om dette også er typisk kan vi ikke vide. I sine sidste år helligede Glandorp sig i stigende grad pengeforretninger med henblik på en rentiertilværelse.

Dr. Blunks dissertation, der hviler på Glandorps Schuldbuch IV 1601-07, er gennemført med dygtighed og soliditet, og den vil utvivlsomt kunne nyttiggøres af skandinavisk forskning. Det mindst positive, der kan siges om bogen, er, at den fremtræder i et pauvert og vanskeligt læseligt offsettryk - trods offentliggørelsen i den agtværdige Lubecker-serie.