Historisk Tidsskrift, Bind 15. række, 2 (1987) 1

Vejledning til forfatterne

Manuskripter indsendes til redaktionen i to eksemplarer. De ma i almindelighed
ikke overstige 35 tryksider. Manuskripterne skal vaere renskrevet pa maskine,
med bred margin og dobbelt linjeafstand, tekst for sig og noter for sig. Noterne
opstilles pa en konsekvent madeog nummereres fortlebende 1-99. Kursiv ma ikke
anvendes i noterne, ligesom emfatisk kursivering indskraenkes mest muligt.
Handskrevne rettelser bor ikke forekomme. Manuskripter der ikke indsendes i
trykfaerdig stand vil blive returneret. Storre afhandlinger skal forsynes med et
resume beregnet pa udenlandske laesere. For oversaettelsen sorger redaktionen.
Forfatterne modtager kun en korrektur. Rettelser irnod manuskriptet tillades
normalt ikke. Alle anmeldelser forsynes med overskrift af folgende indhold og
med tegnsaetning som anfort:
Forfatterens/forfatternes navn/e: Bogens titel. Evt. undertitel eller skriftrsekke.
Udgivelsessted, forlag, arstallet pa titelbladet. Antal sider (evt. romertal +
arabertal, f.eks. XXII, 584 s.). Ved illustrerede vaerker antal plancher eller blot
ill., antal kort. Pris i oprindelseslandets valuta. - Ved udgivelsesarbejder
anbringes vaerkets titel forst.