Historisk Tidsskrift, Bind 15. række, 2 (1987) 1

Historisk tidsskrift

Copyright © by Dcti danske historiske Forening

REDAKTØRER

Universitetslektor, dr. phil. Esben Albrectsen

Universitetslektor, dr. phil. Hans Kirchhoff

DEN DANSKE HISTORISKE FORENINGS BESTYRELSE

Universitetslektor, dr. phil. Esben Albrectsen (sekretær); professor, dr. theol. Troels Dahlerup; professor, dr. phil. Ole Feldbæk; universitetslektor, dr. phil. Kai Hørby (kasserer); forskningsbibliotekar, cand. mag. Harald Ilsøe; universitetslektor, cand. mag. Signe Isager; universitetslektor, dr. phil. Hans Kirchhoff (sekretær); arkivar, dr. phil. Birgit Løgstrup og professor, dr. phil. Erling Ladewig Petersen (formand).

MEDLEMSKAB OG ABONNEMENT

Henvendelse om medlemskab rettes til foreningens ekspedition. Medlemmerne far tilsendt Historisk tidsskrift, der udkommer med 2 hæfter årligt. Kontingentet er for almindelige medlemmer 225 kr., for studerende (dog maksimalt 6 år) og for medlemmer af de finske, norske og svenske historiske foreninger 100 kr. Abonnement på Historisk tidsskrift kan også tegnes hos boghandlerne. Medlemmer af Den danske historiske Forening kan ved henvendelse til ekspeditionen tegne abonnement til reduceret pris på de nordiske nabolandes historiske tidsskrifter.

REDAKTIONENS OG EKSPEDITIONENS ADRESSE

Historisk Institut, Njalsgade 102, trappe 15, 2300 København S