Historisk Tidsskrift, Bind 15. række, 1 (1986) 2

Rolf Fladby & Harald Winge (red.): Lokalhistorie i emning. Fra idé til bok. Oslo, Universitetsforlaget, 1984. 172 s. 115 nkr.

Karl-Erik Frandsen

Bogens hovedtitel betyder lokalhistorie i praksis, og den har til formål at skabe et
praktisk hjælpemiddel for forfattere, redaktører, kulturudvalgsmedlemmer og
andre, der skal planlægge og udgive resultaterne af lokalhistoriske arbejder.

I 1984 udgav »Landslaget for lokalhis toria« en bog af Jørn Sandnes med titlen »Handbok i lokalhistoria« (anmeldt iHT bd. 85, 1985, s. 165f.), der er en bred redegørelse for lokalhistoriske metoder og teori, og den suppleres på fortræffelig måde af den foreliggende bog, der altså handler om hvordan selve publikationen af undersøgelserne kan foregå. Der er bestemt meget i bogen, der kan være af interesse for et dansk publikum. Dog må det nævnes, at det første kapitel drejer sig om det vist helt specielle norske forhold, at det er kommunerne, der direkte ansetter folk til at skrive den lokale historie, og der gives råd og vejledning i at fa dette forhold til at fungere bedst muligt.

Noget af det nyttigste i bogen er efter min mening en fortræffelig oversigt over alle de mange tekniske begreber i forbindelse med en bogs trykning herunder ikke mindst hvilke specifikationer, der skal opstilles som grundlag for at indhente trykkeritilbud med hensyn til skrifttyper, skriftstørrelse, satsbredde og skydning, hvor de forskellige begreber forklares og suppleres med en alfabetisk liste over grafiske fagbegreber. Bogen indeholder endvidere en fyldig litteraturliste og en fortegnelse over de vigtigste samlinger af utrykt kildemateriale. Harald Winge understreger i sit kapitel om billedmateriale (s. 42), at det er vigtigt at tænke på illustrationerne helt fra projektets begyndelse. På den baggrund er det besynderligt, at der ikke i bogen er nogen som helst omtale af de tekniske og økonomiske problemer i forbindelse med illustrationer herunder spørgsmålet om farver.

Bogen må betegnes som en nyttig håndbog for alle, der beskæftiger sig med
fremstilling af historisk litteratur.