Historisk Tidsskrift, Bind 15. række, 1 (1986) 1

Medvirkende ved dette hæfte

Esben Albrectsen, f. 1937. Universitetslektor, dr. phil., Historisk Institut,
Københavns Universitet.

C. J. Becker, f. 1915. Professorem., dr. phil., Egernvej 23, 2000 Kbh. F.

Carsten Due-Nielsen, f. 1945. Universitetslektor, cand. mag., Institut
for Samtidshistorie, Københavns Universitet.

Leif Gråne, f. 1928. Professor, dr. theol., Kirkehistorisk Institut, Københavns

Poul Grinder-Hansen, f. 1956. Videnskabelig medarbejder, cand. mag.,
Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Kai Hørby, f. 1935. Universitetslektor, dr. phil., Historisk Institut,
Københavns Universitet.

Poul Jensen, f. 1936. Lektor, dr. phil., Århus Statsgymnasium.
Ingela Kyrre, f. 1946. Stud. mag., Sortemosen 15, 3520 Farum.

Gunner Lind, f. 1953. Seniorstipendiat, mag. art., Historisk Institut,
Københavns Universitet.

Ditlev Tamm, f. 1946. Professor, dr. jur. et phil., Det retsvidenskabelige
Institut A, Københavns Universitet.

Birgit Nuchel Thomsen, f. 1930. Arkivar, cand. mag., Rigsarkivet.

Curt Weibull, f. 1886. Professor em., Skånegatan 29, S-41251 Goteborg,

Steen Weidemann, f. 1950. Cand. mag., licentiatstuderende, Institut for
historie og samfundsforhold, RUC.