Historisk Tidsskrift, Bind 15. række, 1 (1986) 1

FORTSAT DISKUSSION

Ingela Kyrre og Alex Wittendorff

Det forekommer os oplysende, at Gråne nu nærmer sig en formulering af det centrale i sin historieopfattelse, nemlig når han siger, at han »regner med, at evangeliet findes«. Hvad det nærmere indebærer kan vel ikke siges kort og næppe heller helt klart, men det må da vist være noget meget gennemgribende. Et fingerpeg får man måske i en formulering, der forekommer lidt tidligere i forbindelse med udlægningen af det lutherske: »Vist kan Guds vilje virkeliggøres i verden, som det dagligt sker i alle de forskellige former for relationer mellem mennesker«. Det har været én af pointerne i vores indlæg at gøre opmærksom på, at netop en sådan overordnet (luthersk) ramme for tolkning og forståelse, fastlagt på forhånd, har været styrende for kildestudier og sagsbehandling i hans bog, som tilfældet er med enhver anden virkelighedsopfattelse, hvad enten forfatteren er opmærksom på det eller ej. Af pladshensyn ønsker redaktionen af Historisk Tidsskrift, at den fortsatte diskussion venter til næste nummer, hvor vi videre skal forsøge at indkredse, hvori uenigheden imellem os består.