Historisk Tidsskrift, Bind 14. række, 6 (1985) 1

Historisk tidsskrift

Copyright © b\ Den danske historiske Forening;

REDAKTØRER

Universitetslektor, dr. phil. Esben Albrectsen

Universitetslektor, dr. phil. Hans Kirchhoff

DEN DANSKE HISTORISKE FORENINGS BESTYRELSE

Universitetslektor, dr. phil. Esben Albrectsen (sekretær); professor, dr. theol. Troels Dahlerup; professor, dr. phil. Ole Feldbæk; universitetslektor, dr. phil. Kai Hørby (kasserer); forskningsbibliotekar, cand. mag. Harald Ilsøe; universitetslektor, cand. mag. Signe Isager; universitetslektor, dr. phil. Hans Kirchhoff (sekretær); arkivar, dr. phil. Birgit Løgstrup og professor, dr. phil. Erling Ladewig Petersen (formand).

MEDLEMSKAB OG ABONNEMENT

Anmodning om medlemskab rettes til foreningens ekspedition. Medlemmerne får tilsendt Historisk tidsskrift, der udkommer med 2 hæfter årligt. Kontingentet er for almindelige medlemmer 195 kr., for studerende (dog maksimalt 6 år) og for medlemmer af de danske, norske og svenske historiske foreninger 95 kr. inkl. moms. Abonnement på Historisk tidsskrift kan også tegnes hos boghandlerne. Medlemmer af Den danske historiske Forening kan ved henvendelse til ekspeditionen tegne abonnement til reduceret pris på de nordiske nabolandes historiske tidsskrifter.

REDAKTIONENS OG EKSPEDITIONENS ADRESSE

Historisk Institut, Njalsgade 102, trappe 15, 2300 København S