Historisk Tidsskrift, Bind 14. række, 5 (1984) 2

Medvirkende ved dette hæfte

Claus Bjørn, f. 1944. Universitetslektor, mag. art., Historisk Institut,
Københavns Universitet.

Claus Bryld, f. 1940. Universitetslektor, mag. art., Roskilde Universitetscenter.

Hanne Caspersen, f. 1950. Videnskabelig medarbejder, cand. mag.,
Lauritz Sørensensvej 25. 402, 2000 København F.

Michael H. Gelting, f. 1951. Arkivar, mag. art., Rigsarkivet.

Helge Land Hansen, f. 1939. Studielektor, cand. mag., Amtsgymnasiet i
Roskilde.

Jørgen Steen Jensen, f. 1938. Overinspektør, cand. art., Den kgl. Møntog
Medaillesamling, Nationalmuseet.

Knud J. V.Jespersen, f. 1942. Universitetslektor, dr. phil., Historisk
Institut, Odense Universitet.

Karl Christian Lammers, f. 1943. Universitetslektor, cand. mag.,
Institut for Samtidshistorie, Københavns Universitet.

Knud Larsen, f. 1936. Redaktør, dr. phil., Berlingske Tidende.

Klaus Brygger Møller, f. 1942. Lektor, cand. mag., Amtsgymnasiet i
Roskilde.

Else Roesdahl, f. 1942. Universitetslektor, cand. art., Institut for
Middelalderarkæologi, Århus Universitet.

Benito Scocozza, f. 1935. Universitetslektor, cand. phil., Historisk
Institut, Københavns Universitet.

Dorte Skadhauge, f. 1957. Pædagogikumskandidat, cand. mag., Kærlundsvej
18, 9000 Ålborg.

Niels Peter Stilling, f. 1953. Arkivar, cand. phil., Byhistorisk Arkiv for
Søllerød Kommune.

Jens Henrik Tiemroth, f. 1943. Dagpengemodtager, cand. mag., Dronninggårds
allé 95, 2840 Holte.

Niels Thomsen, f. 1930. Professor, dr. phil., Institut for økonomisk
Historie, Københavns Universitet.

Erik Ulsig, f. 1928. Professor, dr. phil., Historisk Institut, Århus
Universitet.