Historisk Tidsskrift, Bind 14. række, 5 (1984) 1

Festskrift til Troels Fink. Red. af Helge Larsen og Roar Skovmand. Odense Universitetsforlag, 1982. 266 s.

Hans Kirchhoff

Side 146

Tidligere generalkonsul i Flensborg, fhv. direktør for Grænseforskningsinstituttet i Åbenrå, fhv. formand for Jysk Selskab for Historie og for Historisk Samfund for Sønderjylland, professor, dr. phil. Troels Fink er blevet hædret på 70 årsdagen med et festskrift af venner, kolleger og elever. Af de i alt 15 bidrag stammer de 10 fra kredsen omkring Historikergruppen, som Fink var med til at starte som studerende i 1934. Det har givet skriftet et enhedspræg i tilgangsvinkler og historiesyn som ellers oftest savnes indenfor denne problematiske genre. Artiklernegenspejler Finks hovedforskningsfelt, Sønderjyllands historie (H. V. Gregersen,H. Neumann, P. Kr. Iversen, J. Fink ogj. Hæstrup), hans centrale rolle som igangsætter Q. Hamre) og hans betydning på den politiske arena, bl.a. i forhandlingerne om mindretals traktaten 1955 (Nils Svenningsen). Med den subjektivitet der nødvendigvis må være vejledende for en anmelder af et festskrifts små og store tilbud vil jeg have lov til-at fremhæve H. P. Clausens biografiske skitse af Barthold Georg Niebuhr, T. Kaarsteds artikel om »Politiken»'s økonomiske krise

Side 147

i 1920, og Erik Rasmussens betragtninger over politikeres råderum som de bidrag,
jeg har læst med størst glæde. Festskriftet slutter med en udtømmende bibliografi
over Finks forfatterskab.