Historisk Tidsskrift, Bind 14. række, 5 (1984) 1

Børge Kristiansen & Bjørn Ekmann (udg.): Luther und die Reformation. Text und Kontext, Sonderreihe 13. Kopenhagen-München, Wilhelm Fink Verlag, 1982. 100 s.

Troels Dahlerup

Som indgang til Lutheråret holdt man 1982 på Germansk Institut i København et Symposium, hvor såvel Leif Gråne som Hans L. Martensen indledede om Luthers theologi, H. Bach talte om hans betydning for det tyske skriftsprogs udvikling, Alex Wittendorff om historisk-materialistiske synspunkter på reformationen (i høj grad et opgør med DDR - skolens these om den friihburgerliche Kapitalismus), medens Pia Skogmann stillede spørgsmålet, hvorvidt reformationen har haft skadelige virkninger på den vesteuropæiske psyke. Efter diskussionsreferaterne at dømme har der udspillet sig en frugtbar debat, og det lille skrift (med dets mange noter og henvisninger til ofte splinterny litteratur) påkalder sig enhver reformationshistorikers opmærksomhed.