Historisk Tidsskrift, Bind 14. række, 5 (1984) 1

Grethe Ilsøe: Dansk Arkivbibliografi 1889-1981. Kbh., Rigsarkivet, i kommission hos G. E. C. Gad, 1982. 364 s. 134,20 kr.

Troels Dahlerup

Det har næppe været nogen nem opgave at skulle redigere denne første danske arkivbibliografi, bl.a. fordi man lige så vel kunne vælge en bred som den her foretrukne snævre definition. Thi det er jo en god tradition, at man løbende i forskningsdebatten også diskuterer de konkrete arkivproblemer, hvorfor man som indgang til en bestemt arkivsituation fortsat i mange tilfælde med fordel kan anvende det bredeste værk, der behandler pågældende periode og emne. Følgelig bliver bibliografien i denne snævre forståelse i ikke ringe grad en oversigt over trykte som duplikerede arkivregistraturer samt mere »teoretisk« stof; men også dette har sin berettigelse, bl.a. fordi meget skal hentes i de ofte meget korte meddelelser i f.eks. Nordisk Arkivnyt o.lign. Stoffet er inddelt efter arkivforhold, d.v.s. at først kommer et afsnit om »arkivistik« (herunder arkivtekniske discipliner, fra proveniensprincippet til konservering m.v.), hvorefter følger en inddeling efter arkiwæsenets organisation, først generelt, derpå hovedarkivet (Rigsarkivet), hvorefter følger landsarkiverne, først i almindelighed og derpå hvert enkelt landsarkiv, og til slut følger Erhvervsarkivet, de lokalhistoriske arkiver o.m.a. Systematikken er for så vidt klar nok, selvom den bl.a. får til følge, at to indholdsmæssigt så nært beslægtede afhandlinger som mine egne og P. G. Ørbergs kirkebogsstudier (begge tilmed trykt i samme arkivfestskrift, her = nr. 31) er placeret milevidt fra hinanden, idet den ene (nr. 2270) kan opfattes som generel, den anden (nr. 2834) som specielt jysk. Men gør man sig disse overordnede principper klart og ydermere flittigt benytter »realregisteret« (d.v.s. sagsregisteret), er det et nyttigt hjælpemiddel, vi hermed har fået. (Ud over den vedlagte rettelsesliste skal realregisterets Garnisonsprotokoller nr. 1582 vel retteligen være nr. 1592?)