Historisk Tidsskrift, Bind 14. række, 4 (1983) 1

Erik P. Hoffmann og Frederic J. Fleron Jr. (eds.): The Conduct of Soviet Foreign Policy. New York, Aldine Publishing Company, 1980. 761 s. $ 34.95.

Bent Jensen

Side 339

Der er tale om en ny og stærkt udvidet udgave af en håndbog, der første gang udkom i 1971. De to udgivere er amerikanske political scientists med speciale i Sovjetunionen, hvilket bogen da også bærer stærkt præg af. Af de 39 bidrag til bogen er kun to af europæiske forfattere, og at de er kommet med, skyldes sandsynligvis at de i sin tid har offentliggjort artikler i et amerikansk tidsskrift. Selv om USA er stort og amerikansk sovjetforskning på mange måder dominerer sovjetkundskaben som akademisk disciplin, er der alligevel tale om en alvorlig skævhed mht. tekstudvalg. Hertil kommer, at de udvalgte bidragydere næsten alle er politologer med intet eller et meget begrænset historisk perspektiv.

Med disse begrænsninger er der imidlertid tale om et nyttigt udvalg af bidrag til den aldrig ophørende diskussion om, hvad Sovjetunionens udenrigspolitik i grunden går ud på, hvad der er denne politiks drivkræfter og mål, og hvordan USA og de øvrige vestlige stater bedst forholder sig til den sovjetiske politik. Artiklerne er samlet under forskellige hovedtemaer som indenrigspolitiske forholds betydning for den sovjetiske udenrigspolitik, den marxistisk-leninistiske ideologis funktion og betydning for udenrigspolitikken, Den kolde Krigs oprindelse, Den konkurrerende Sameksistens' elementer og kontinuitet og diskontinuitet i sovjetisk udenrigspolitik.

Umiddelbart kan man undre sig over, at der ikke findes nogen sovjetiske bidrag i
samlingen, men det skyldes ifølge udgiverne, at der allerede findes brugbare antologier

Side 340

bestående af udelukkende sovjetiske bidrag. Man savner en litteraturliste, ligesom et
sagindeks ville have været nyttigt.