Historisk Tidsskrift, Bind 14. række, 1 (1980) 2

Rolf Danielsen (udg.): Protokoll for Venstres Stortingsgruppe 1883-1940. Bd. I, 1883-1924, 1975; Bd. II, 1925-1934, Oslo 1976; Bd. III, 1935-1940, Oslo 1978. Udgivet af Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt, i kommission hos Forlagscentralen I/S.

Carsten Staur

Med denne udgivelse er et vigtigt kildemateriale til Norges nyere historie gjort let tilgængeligt også for danske historikere. For årene frem til 1908 er der tale om kortfattede og spredte indførelser, og der er flere huller i protokollen, f. eks. i perioden 1889-1892 og 1901-1907. Protokollen for årene 1883-1907 omfatter i udgaven blot 67 sider.

Efter 1908 foreligger der fyldige optegnelser, og det gælder især for mellemkrigstiden,
specielt 1930'erne, hvor K. K. Kleppe var mødereferent. Der er her tale om endog særdeles
omfattende referater. Udgivelsen ledsages af navneregister og sagregister i bind 111.