Historisk Tidsskrift, Bind 14. række, 1 (1980) 1

HISTORISK TIDSSKRIFT

Njsdsgade 102, trappe 15, 2300 Kebenhavn S. Copyright O 1980 by Den danske hiitoriike Forening.

Den danske historiske Forenings bestyrelse bestir af: Professor, dr. theol. Troels Dahlerup, professor, dr. phil. Svend Elleh»j (formand), lektor, dr. phil. Inga. Floto (sekretser), lektor, dr. phil. Kai A. Horby (kasserer), forskningsbibliotekar, cand. mag. Harald Ilsoe, overarkivar, cand. mag. Erik Sno Jorgensen, professor, dr. phil. Ole Karup Pedirsen, professor, dr. phil. Erling Ladewig Petersen (sekretaer) og professor, dr. phil. Niels Steensgaard.

Anmodning om medlemskab rettes til foreningens ekspedition. Kontingentet, der omfatter en irgang = 2 hæfter, er for almindelige medlemmer 105 kr., for studenter (dog i maximalt 6 år) og medlemmer af de finske, norske og svenske historiske foreninger 55 kr. (begge dele incl. moms). Abennmunt på Historisk Tidsskrift (som ikke medfører medlemskab af foreningen) kan tegnes hos alle boghandlere. Pris: 110 kr. (excl.moms). Bidrag til optagelse i tidsskriftet og bøger til anmeldelse bedes sendt til sekretærerne.

Medlemmer af Den danske historiske Forening kan ved henvendelse til foreningen tegne abonnement til reduceret pris pa Historiallinen Aikakauskirja (27Fmk.; ord. pris 35 Fmk.), Historisk Tidskrift for Finland (23Fmk.; ord. pris 32 Fmk.), (Norsk; Historisk Tidsikrift (57Nkr.; ord. pris 80 Nkr.) og (Svcnsk) Historisk Tidskrift (35 Skr.; ord. pris 70 Skr., begge priser inkl. ekspeditionsafgift).

Historisk Tidsskrift er følgende endnu på lager:

Hvtomk Tbhuøt 4. nckke II (45 kr.), 7. nckke 11-VI (a 45 kr.), «• rakke I-II of IV-VI (i 45 kr.), 9. nekke IV-V (å 65 kr.). Orenkydende eakelthefter, kvororer «a fort »godte fil* ved henvendelse til fcrenif en, kan erhverve« til felfeade prim: 1.-9. nette 40 kr. pr. hefte; 10.-11. nckke 50 kr. pr. hefte; 12. nokke 111-VI: 70 kr. pr. e»kekhefte, 100 kr. pr. dabbekhefle.