Historisk Tidsskrift, Bind 14. række, 1 (1980) 1

Julius Wellhausen: The Religo-Political Factions in Early Islam. Ed. by R. C. Ostle. North-Holland Medieval Translations (gen.ed. R. Vaughan) vol. 3. Amsterdam, Oxford, North-Holland Publishing Company 1978. xi + 183 s. D.fl. 24.00.

E. Ladewig Petersen

Selvom den hollandske oversættelse fremtræder i et pauvert offsettryk kan man glæde sig over, at et af Islamforskningens klassiske værker påny er tilgængeligt. Det har i årtier været uopdriveligt, men trods uundgåelig forældelse rummer det stadig et grundlæggende materiale til de to ældste oppositionspartiers historie, shiismens og kharij ismens. Som specialstudie rammer forældelsen dog nok i mindre grad denne bog end Wellhausens store syntese, Das arabische Reich und sein Sturz (1902; engelsk oversættelse Calcutta 1927, reprotryk Beyrouth 1963).

Historiografisk indtager begge værker en central plads. Allerede i 1890'erne afdækkede Wellhausen den primære tradition (især hos iraqenseren Abu Mikhnaf) bag sene, sekundære forvanskninger eller forfalskninger. Som udgiveren, den hollandske orientalist R. G. Ostle fremhæver, benyttede Wellhausen denne primære version som (informativt udnyttet) basis for sin rekonstruktion, medens de senere traditionskyndige og krønikeskrivere kun anvendes >to complement or correct, but not to contradict this primary source« (s. ix f.). Moderne kritisk skolede historikere vilde nok være mere betænkelig end udgiveren ved Wellhausens metode (og ved, at de unbefangen erhvervede enkeltheder passes ind i et evolutionsskema), men det ændrer ikke, at Wellhausens arbejde var pionerarbejde, som kan sidestilles med Ignaz Goldzihers - heller ikke ved, at Wellhausen nok var et fornyet, historiografisk studium værd.