Historisk Tidsskrift, Bind 13. række, 5 (1978) 2

Allan Nevins on History. Compiled and Introduced by Ray Allen Billington. New York 1975. 420 s.

Sven Henningsen

Side 606

1971 døde Allan Nevins - en af den amerikanske historiografis store mænd. Hans kollega og ven Ray Allen Billington foretog et uddrag af hans trykte og utrykte artikler og foredrag og har udgivet dem i denne bog: Allan Nevins on History, således at de historikere, der ikke har tid eller interesse i at læse Nevins store forfatterskab indenfor amerikansk historie, i denne bog kan få et indtryk af hans omfattende interesser og den inciterende stil, hvori han fremsatte sine opfattelser.

Samlingen indledes med et meget personligt præget essay, skrevet af Billington. Det
giver et skarpt billede af den myreflittige Allan Nevins, som foruden varetagelse af et

Side 607

professorat ved Columbia University fik tid til at påtage sig mange faglige hverv, udarbejdesine omfattende værker, der behandlede væsentlige sider af De forenede Staters historie, skrive en mængde afhandlinger og holde utallige foredrag, samtidig med at han fandt timer til en næsten uoverskuelig læsning. To sætninger fra Billingtons introduktion prenter sig i læserens erindring: »Allan Nevins så læsningen af historie som menneskets håb og frelse« og »Tid var den forbrugsartikel, som Allan Nevins værdsatte højest, for dagen rummede alt for få minutter for ham til at han kunne gennemføre alt, hvad han onskede at gennemføre«.

Samlingen giver et fascinerende indtryk af Nevins vidtspændende interesser og evne til at se historikerens problemer i et stort perspektiv. Overskrifterne på de fem afsnit antyder dette: (1) Formålet med historie; (2) En spredning af den historiske horisont; (3) Historikeren og de sociale videnskaber; (4) Værktøj til historikerens taske og (5) Det nittende århundredes store historikere. Ikke mindst dette sidste afsnit, hvori Nevins skildrer de amerikanske historikere han værdsatte hojest: George Bancroft, John Lothrop Motley, Francis Parkman, Hermann Eduard von Hoist, John Bach McMaster, Henry Adams og James Ford, er eksempler på, hvor betydningsfuldt kendskab til fagets store udøvere er for en historikers udvikling.

Allan Nevins on History læses som en inciterende selvbiografi af en stor historiker og
bør ikke mindst læses af vor tids eksamcnsorienteiede og erhvervsplagedr unge historikere.