Historisk Tidsskrift, Bind 13. række, 5 (1978) 2

Osteuropa-Handbuch Sowjetunion: Aussenpolitik II. 1955-1973. Hrsgg. v. Dietrich Geyer. Köln-Wien, Böhlau, 1976. 878 s. DM 166. Osteuropa-Handbuch Sowjetunion: Aussenpolitik III. Völkerrechtstheorie und Vertragspolitik. Hrsgg. v. Dietrich Geyer und Boris Meissner. Köln-Wien, Böhlau, 1976. 334 s.

Bent Jensen

Med disse to bind har den omfattende håndbogsserie om østeuropæiske forhold afsluttet emnet Sovjetunionens udenrigspolitik. Bind II er en direkte, kronologisk fortsættelse af seriens første bind, som tidligere er blevet anmeldt (se Historisk Tidsskrift bd. 74 (1974), s. 552-554), mens det afsluttende, tredie bind udover kapitler om sovjetisk folkeretsteori og traktatspolitik tillige indeholder register for samtlige bind samt en omfattende bibliografi, der systematisk fortegner alle de i serien omtalte arbejder.

Det er et imponerende værk, der hermed er afsluttet, og hvis lige ikke findes på noget andet sprog, indbefattet russisk. Forf. har anvendt såvel den klassiske som den allernyeste historiske litteratur om emnet og både den vestlige og den sovjetisk/østeuropæiske. Alle, der seriøst vil beskæftige sig med emnet sovjetisk udenrigspolitik, kan ikke komme uden om dette meget nyttige værk, som burde findes på ethvert bibliotek, der ønsker at dække det 20. århundredes historie. D„ .T „„„