Historisk Tidsskrift, Bind 13. række, 5 (1978) 1

Friedrich Engel-Janosi: Die Wahrheit der Geschichte. Versuche zur Geschichtsschreibung in der Neuzeit. R. Oldenburg, München, 1973. 280 s.

Povl Bagge

Side 344

Den østrigske historiker Engel-Janosi, der var præsident for den internationale historikerkongresi
Wien 1965, er formentlig bedst kendt for sine arbejder om dobbeltmonarkiets
udenrigspolitik i 19. og 20. århundrede, men han har også beskæftiget sig med historiografienshistorie.

Side 345

grafienshistorie.Han emigrerede 1939 til England, derfra til USA, og vendte efter en snes år tilbage til Wiens universitet. Den her omtalte bog er udgivet af dette universitets historiske institut i anledning af forfatterens 80 års dag og indeholder udelukkende optrykeller oversættelser til tysk af en række af hans tidligere offentliggjorte afhandlinger og essays. De viser at forfatteren har en vidtstrakt læsning i flere landes historiske og filosofiskelitteratur og at han har megen sans for åndshistoriske sammenhænge. Uden at være overraskende original bringer bogen adskillige værdifulde synspunkter og gode iagttagelser.

Bogens to storste afsnit blev først trykt på engelsk i The John Hopkins University Studies in Historical and Political Science, henholdsvis 1945 og 1955. I det første »Zum Werden des deutschen Historismus«, analyserer forfatteren kort historietænkningen hos 10 forfattere fra Herder over Goethe og Marx til Jacob Burckhardt, især deres forhold til begreberne udvikling, individualitet og »erfolg« i historien. Det andet store stykke, bogens vægtigste, »Studien zur Geschichtsschreibung der franzosischen Romantik«, handler om Chateaubriand, Barante og Thierry og belyser overgangen fra oplysningstidens til romantikkens tænkemåde og forholdet mellem politik og forskning hos historikerne. Det har givet anmelderen mest nyt. Mindre tungtvejende men læseværdige afsnit er »Die Wahrheit der Geschichte. Vom neuen Mythos in der modemen Historiographies, hvor bl. a. Toynbee's brug af myter behandles, videre en redegørelse for amerikaneren Brooks Adams' historiefilosofi »Law of Civilisation and Decay«, og »Der Versuch einer Universalgeschichtsschreibung in der Neuzeit«. p ,R