Historisk Tidsskrift, Bind 13. række, 3 (1976) 1

K. H. Schleif: Regierung und Verwaltung des Erzstifts Bremen am Beginn der Neuzeit (1500-1646). Eine Studie zum Wesen der modemen Staatlichkeit. Schriftenreihe des Landschaftsverbandes Stade, hrsg. v. R. Drögereit, Bd. I. Hamb., Niederelbedruck, 1972. 320 s.

E. Ladewig Petersen

Side 277

Den moderne stat er som forf. fremhæver vanskelig at definere typologisk; med Werner
Nåf vælger han som kriterier væksten i statsvirksomhedens intensitet og i statsbevidstheden',som

Side 278

heden',somindeholder spirerne til den moderne stats 'organiserede magt' og på den andenside afgrænser den tidligt moderne stat fra middelalderens. Dr. Schleif betoner - indenfor en horizont, som nok er for snævert tysk - at udviklingsprocessen ikke foregik på rigsplan, men (under meget varierende former) i territorialstaterne; Bremen kan ikke gøre krav på at fungere som alment paradigme, men forf.s mål er at indkredse »die idealtypischen Wesenmerkmale« i mangfoldigheden, og til disse træk hører fremfor alt jo dualismen i den tidligt moderne stænderstat. Dr. Schleifs undersøgelser er gennemført med fast og kyndig hånd ved analyser af den reelle magtfordeling mellem det centrale, fyrstelige regeringsapparat og stænderne bag de normative forskrifter. Ikke mindst kan der være grund til at hæfte sig ved hans undersøgelser af 1600-tallets velkendte spændingeri finans- og militærforvaltningen; endelig indeholder bogen - fra danske synspunkterværdifulde - bidrag til belysning af Frederik III.s regeringsperiode som rkebiskop.Alt alt en dygtig og velgennemført undersøgelse, som på værdig måde slutter sig til dr. K.-R. Bohmes studier over den svenske administration efter 1645.