Historisk Tidsskrift, Bind 13. række, 3 (1976) 1

Rolf Fladby og Harald Winge (red.): Lokalhistoriske Samlinger. Udg. af Norsk lokalhistorisk institutt i samarbejde med Norsk Kulturråd, Oslo, 1975. Nr. 4 i NLI's skriftserie. 80 s.

Knud Prange

Lokalhistoriske arkiver er efterhånden velkendte institutioner i Danmark. Disse samlinger rummer bl. a. lokale arkivalier (vedrørende personer, foreninger og erhvervsvirksomheder) og fotografisamlinger, og her indsamles mundtlig tradition og udarbejdes registre, for exempel til aviser. Efterhånden er ca. 2/z af landets kommuner dækket af arkiver, og i det sidste par år har nogle af dem fået faguddannede, heltidsansatte ledere.

I Norge er en tilsvarende bevægelse under udvikling. Norsk lokalhistorisk institutt arrangerede i 1974 et seminar med emnet »Lokalhistoriske samlinger«, og instituttet har nu udsendt mødets foredrag i en nydelig lille bog. Blandt de behandlede temaer er lokalsamlingernes formål, indhold, organisation og brug samt indsamling og registrering af privatarkiver og fotografier. Til slut gives en nyttig litteraturliste.

Danske læsere vil især finde inspiration i afsnittene om formål og arbejdsopgaver. Her sættes arkivsagen i forbindelse med begreber som kultur- og miljøværn: »Det er en ny selvbevissthet, som er underveis - politisk såvel som kulturelt. Vi som arbeider med lokalhistorie har også merket omslaget; kampen for å bevare lokalsamfunnet som et siste tilfluktssted for menneskelighet har stilt oss overfor nye oppgaver.«