Historisk Tidsskrift, Bind 13. række, 3 (1976) 1

Ny tysk organisation for bebyggelseshistorie:

Svend Gissel

1. og 2. november 1974 afholdtes i Bonn det første plenarmøde i den nystiftede »Arbeitskreis fiir genetische Siedlungsforschung in Mitteleuropa«. Organisationen har ialt 150 medlemmer, af hvilke 70 deltog i mødet. Medlemmerne repræsenterer fagene geografi, historie og arkæologi; men også stednavneforskere kan blive medlemmer. Ved Mellemeuropa forstås først og fremmest Tyskland; men man er interesseret i kontakt med tilgrænsende områder og deres forskning (således forskningen inden for Det nordiske Ødegårdsprojekt), og i særlige tilfælde kan udlændinge optages i organisationen.

Medens det første møde overvejende beskæftigede sig med forskningsoversigter (ved bl. a. W. Schlesinger, H. Jager og W. Janssen) og organisatoriske spørgsmål, blev på det andet plenarmøde i Miinster 19.-21. juni 1975 specielle - især middelalderlige - emner taget op til mere indgående behandling. Hovedtemaet var »Stabilitåt und Wandel in Siedlungsråumen«. Veteranen Wilhelm Muller-Wille førte i Miinsters omegn endnu engang sine tilhørere tilbage til Karl den Stores tid, medens Georg Kossack talte om Sild og yngre folk (Michael Gockel og Rainer Loose) om den højmiddelalderlige kolonisationsperiode i Grabfeld og om »Curtis, Colonia, Quadraflur«. Der er al grund til fremover at følge denne tyske aktivitet med interesse.

Organisationens formand er geografen Klaus Fehn, i Bonn. I styrelsen sidder yderligere
tre geografer (Bom, Nitz og Oberbeck), to arkæologer (Janssen, Kossack) og en
yngre historiker, Dr. Fred Schwind i Marburg, som er elev af Walter Schlesinger.

Man har udsendt:

Informationen Nr. 1, 28. november 1974.

Informationen Nr. 2, 1. marts 1975.

Organisationens adresse:

Arbeitskreis fiir genetische Siedlungsforschung

Professor Dr. Klaus Fehn

53 Bonn, Am Hofgarten 22.