Historisk Tidsskrift, Bind 13. række, 2 (1975) 1

Af foreningens publikationer er følgende endnu på lager:

Historisk Tidsskrift 4. række II (20 kr.), 7. række 11-VI (å 20 kr.), 8. række I-II og IV-VI (å 20 kr.), 9. række IV-V (å 30 kr.), 12. række I og 111-VI (å 120 kr.). Overskydende enkelthæfter, hvorover en fortegnelse fås ved henvendelse til foreningen, kan erhverves til følgende priser: 1.-9. række 10 kr. pr. hæfte; 10 -11.række 12 kr. pr. hæfte; 12. række I: 24 kr. pr. hæfte, 11-VI: 50 kr. pr. enkelthæfte, 70 kr. pr. dobbelthæfte. Der ydes 20°/0 rabat for medlemmer af foreningen ved køb af ældre hæfter.

Til Edvard Holm paa hans 80-aarige Fødselsdag den 26. Januar 1913. (Tillægshæfte til
Historisk Tidsskrift, 8. række IV). 10,00 kr.

A. D. Jørgensens Breve, udg. ved Harald Jørgensen. 1939. Rosenkilde og Bagger.
6,75 kr.

Henry Bruun: Indholdsfortegnelse til Historisk Tidsskrift. 1. række til 10. række IV bind.
1839-1938. 1939. Rosenkilde og Bagger. 4,50 kr.

Henry Bruun: Dansk historisk Bibliografi 1943-1947. 1956. Rosenkilde og Bagger.
28,15 kr.

Henry Bruun: Dansk historisk Bibliografi 1913-1942. Bd. I. 1966. Bd. 11. 1967. Bd. 111.
1968. Bd. IV. 1970. Bd, V 1973. Rosenkilde og Bagger. 50,65 kr. pr. bind. (Sælges
ikke af foreningen).

Bente Pedersen: Dansk historisk årsbibliografi 1967, 1968 og 1969. 1972, 1973 og 1974.
50,00 kr. pr. årgang. Medlemsabonnement 35,00 kr. pr. årgang.

Festskrift til Povl Bagge på halvfjerdsårsdagen 30. november 1972. 95,00 kr.

Alle priser er incl. moms.