Historisk Tidsskrift, Bind 13. række, 1 (1974) 1

Rolf Güth: Die Marine des Deutschen Reiches 1919-1939. Frankfurt am Main, Bernard & Graefe Verlag fur Wehrwesen, 1972. 263 s. DM 20.-.

Karl Christian Lammers

Side 561

Kapitan zur See Rolf Giith har med denne bog givet en lille og nyttig fremstilling af den tyske rigs- og krigsmarines historie 1921-1939. Herved har han specielt beskæftiget sig med, hvad han kalder >Standort, Konzeptionen und Selbstverståndnis« (s. 7) i den tyske flåde. Bogen er derfor en detaljeret skildring af en række tekniske spørgsmål såsom organisation, operationsplaner, udrustning o. a. og osse politiske spørgsmål såsom flådeledelsens holdning til udenrigspolitik, dens opfattelse af sig selv. Man kunne dog have ønsket, at forf.s holdning havde været mere analyserende end bare refererende og citerende.

Side 562

Bogens svaghed er så afgjort forholdet mellem flåden og politiken. Giith, der selv er teknisk, men dog engageret ekspert, kan nemlig siges at forfægte det illusionære synspunkt - der osse var flådeledelsens - at flåden var politisk neutral. Denne politiske »neutralitet« fik flådeledelsen til efter tur og med vekslende begejstring at støtte Weimarrepublikken, Kapp-putsch og det 111. Rige. Derfor analyserer bogen ikke flådens holdning til henholdsvis Weimarrepublik og det 111. Rige; og alligevel synes Giith - som flådeledelsen - at opfatte Weimarrepublikken som en ørkenvandring: med det 111. Rige vendte kejserrigets store tid for flåden på mange måder tilbage.

Giith er på en måde for teknisk engageret til på et kritsk grundlag at kunne
give en fremstilling af flådens historie, der er mere end dens egen opfattelse af
sin rolle; dette kommer osse til udtryk i flere moralske vurderinger.