Historisk Tidsskrift, Bind 13. række, 1 (1974) 1

A. dry: Manuel de Diplomatique. Burt Franklin: Bibliography and Reference Series 85. New York u.å.

Nanna Damsholt

Diplomatikken har siden 1894, da Girys håndbog udkom første gang, udviklet sig til en mere historisk orienteret videnskab med et bredere arbejdsfelt og en videre horisont, især gennem den diplomforskning, der er foregået ved Institut fiir Osterreichische Geschichtsforschung. På den snævrere, beskrivende diplomatiks område er Girys bog, som nu er udsendt i fotografisk genoptryk, stadig standardværket med sin detaljerede og dog overskuelige fremstilling.