Historisk Tidsskrift, Bind 12. række, 6 (1973) 1-2

John Irwin and Katharine B. Brett: Origins of Chintz. With a Catalogue of Indo-European Cotton-Paintings in the Victoria and Albert Museum, London, and the Royal Ontario Museum, Toronto. London, Her Majesty's Stationery Office, 1970. viii, 134 s. 158 plancher. Ill. £ 5.00.

Ole Feldbæk

De to museer rummer tilsammen en meget betydelig del af det 17. og 18. rhundredes malede indiske bomuldstøjer, hovedsagelig fra Coromandelkysten, som i en periode udgjorde en så væsentlig del af ladningerne fra Indien til Europa. Tøjerne, der blev malet og indfarvet efter en overordentlig avanceret teknik, blev anvendt som møbelbetræk, tapeter og forhæng og i klædedragten; og det understreges med rette, at de bevarede eksempler repræsenterer luksusproduktionen.

Den rigt udstyrede publikation henvender sig i første række til forskere med interesse for europæisk boligkultur og klædedragt og for de kunst- og kulturhistoriske forbindelser imellem Europa og Indien; men også for historikere er den af interesse. Alt for ofte må man som historiker savne mere håndgribelige indtryk af de handelsvarer, hvis produktionsforhold, ruter og priser med så megen møje må rekonstrueres og analyseres. Der er derfor grund til at gøre opmærksom på denne publikation, så meget mere som den foruden et omfattende billedmateriale aftrykker en række samtidige beretninger om selve produktionen ligesom den meddeler en kort, men i det hele dækkende redegørelse for disse tekstilers rolle ikke blot i handelen mellem Indien og Europa, men også inden for rammerne af periodens interasiatiske søhandel.