Historisk Tidsskrift, Bind 12. række, 5 (1971) 2

National Maritime Museum. Catalogue of the Library. Vol. One: Voyages & Travel. Vol. Two: Biography, Part One-two. London, Her Majesty's Stationery Office, 1968-69. xi+403 s; xiii+502 s., viii s.+s. 503-977. Ill. 42 sh.; 7 £ 7 sh.

Harald Ilsøe

Side 467

Den trykte katalog, som The Library of the National Maritime Museum i Greenwich er begyndt at udsende over sin betydelige samling af maritim litteratur,giver mere end man umiddelbart skulle tro. I sig selv kan det naturligvisvære udmærket at få en bibliografi i hænde, som vedrørende sit emne i vid forstand stiler mod at fortegne mere end 50.000 bind — det må tilføjes: med en klar (også relativ) overvægt for den engelsksprogede litteraturs vedkommende— men der er heldigvis ikke blot tale om en short-title catalogue. Som følge af en praktisk systematik, ved at give specifikation af samleværker, meddele korte indholdsanalyser og andre former for annotering samt ved en udførlig indeksering har redaktørerne allerede med de første bind bragt et værdifuldt hjælpemiddel i stand. Hvad enten man søger oplysninger om personer,steder (i et vist omfang), »slag« eller skibe har man mulighed for at finde frem dertil. En kronologisk inddeling i vol. 1 gør det tillige muligt at finde frem til en bestemt periodes rejsetogter. Til særlig hjælp er Biographybindetspart 2, som er en alfabetisk nøgle til artiklerne om maritime personer i et udvalg af generelle biografiske leksika (med en enkelt undtagelse alle engelsksprogede)samt nogle ældre og nyere leksika indeholdende »Naval biographies«.Med angivelse af fødsels- og dødsår og livsstilling er således fortegneto. 15.000 personer. Enkeltpersoner behandlet i mere specielle kollektivværkerog i monografiform findes via index til Biography-bindets part 1 (pp. 465—502), som også rummer en skibs- og emneindex. Stednavne synes i denne index kun at være medtaget, når de har givet navn til slag, f. eks. »Copenhagen,battle/bombardment

Side 468

hagen,battle/bombardmentof«, mens f. eks. Captain Julius Lauterbach's rejse
til København under 1. Verdenskrig (nr. 755, p. 259) i hvert fald ikke kan
findes ad denne vej. Annotationen forekommer noget ujævn, der fedtes med
krydshenvisninger mellem vol. 1 og 2, og det kan volde kvaler, at indholdsfortegnelsenikke
angiver, hvor de i vol. 2, part 2 analyserede biografiske leksika
og forkortelserne herfor står anført (p. viii, umiddelbart før p. 503), men det
er småting. Søfarts-, handels- og marinehistorikere m. fl. vil med fordel kunne
gøre sig bekendt med Greenwich-museets katalog. Senere bind vil dække emnersom
kartografi, søhandel, fiskeri, sørøveri etc. „ T
O ' 7 ' MiD&Tn IT C/7117