Historisk Tidsskrift, Bind 12. række, 5 (1971) 2

L. Carrington Goodrich: Kinas historie. Dansk udgave ved Niels Steensgaard. København, P. Haase & Søns Forlag, 1966. 288 s. Ill.

Trygve Løtveit

Side 474

Goodrichs bok begynner med funn av de eldste forsteninger av menneskelige skjeletter, som dateres fra 100.000 til en halv million år tilbake, og den slutter med sprengningen av den første kinesiske atombomben. Få historiebeskrivelser dekker en lengere periode. Samtidig som emnet har en kolossal lengde så har det også en fantastisk bredde - Kinas historie er historien til en verden for seg.

Ingen ville vel vente at forfatteren i en så kortfattet bok kunne dekke sitt emne på en fyldestgjørende mate. Sannheten er nok at leseren ikke sitter igjen med noe velbalansert bilde av Kinas historie. Goodrich har først og fremst behandlet utviklingen av Kinas religioner, kultur, litteratur, kunst og vitenskap.Han

Side 475

skap.Hanbeskriver også kinesernes stadige kamp mot barbarerne i vest og nord, men forøvrig svinner de politiske og sosiale aspekter inn til nesten ingenting.Det bør dog bemerkcs at den danske utgiver har forøket bokens verdi ved å tilføye en noe fyldigere beskrivelse af den politiske historie etter 1911.

Det er nok Kinas religioner som har fått den fyldigste behandling - og det er i sannhet et fascinerende emne. Goodrich beskriver den interessante vekslingen mellom strid og toleranse i forholdet mellom taoismen, konfutsianismen og den importerte buddhismen, og han gjennomgår religionenes betydning for morallære, kunst og vitenskap.

Fremstillingen av de tekniske og vitenskaplige fremskritt som kineserne har gjort opp gjennom tidene er også interessant. Trillebøren, boktrykkerkunsten, kompasset og kruttet passerer i rask revy, og leseren får korte glimt av vitenskapsgrener som botanikk, medisin, geografi og historieskrivning.

En kort innføring blir gitt i utviklingen av litteratur og filosofi. Disse feltene
er kolossale, og selv en gjennomgåelse av de viktigste verkene må nødvendigvis
få en nokså katalogmessig karakter.

I sin beskrivelse av kunsten finner Goodrich en viss plass for det emotionelle. »Der er næppe noget åndet folk, der nogen sinde har malet sådanne landskaber«, sier han om de kinesiske kunstnere fra Sung-tiden (s. 159). Rent kostelig er et sitat fra en kalligraf fra T'ang-dynastiets tid, som lot fantasien løpe under sin mesterlige utførelse av kinesiske tegn:

»Nogle penselstrøg synes så tunge som skyernes synkende masser, andre så lette som en cikades vinger. Føj lidt til, og en kilde springer frem, hold lidt igen, og et bjerg lægger sig fredeligt til rette. Vis ømhed, og en nymåne hæver sig over horisonten, gør stilen mere højtidelig, og en flod af store og strålende stjerner spreder sig over nattens tomme vidder« (s. 97).

Manglene i boken får tilskrives den selvklare nødvendigheten av emnebegrensning. På de områder som forfatteren har valgt å konsentrere seg om, har han fått imponerende meget med. Det er innlysende at en enorm viten ligger bak skrivningen av en bok av denne art.

Leseren vil finne en kronologi og en tidstavle som er meget nyttige for oversiktens
skyld. Forøvrig har den danske utgiveren beriket boken med en rekke
vakre illustrasjoner bygget på museumssamlinger i København.