Historisk Tidsskrift, Bind 12. række, 5 (1971) 1

Ordo Nidrosiensis Ecclesiae (Oròubók), editus cura Lilli Gjerløw. Libri Liturgici Provinciae Nidrosiensis Medii Aevi. Vol. II. Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt. Den Rettshistoriske Kommisjon. Oslo, Universitetsforlaget, 1968. 551 s. 17 pl.

Anne Riising

I smukt tryk og overskuelig form foreligger nu den længe ventede udgave af Trondhjem stifts Ordo Ecclesiae, udarbejdet med imponerende grundighed og akkuratesse. Da kun fragmenter af norske håndskrifter er tilbage, bygger tekstudgaven på islandske manuskripter fra slutningen af det 13. årh., hvor Ordo Nidrosiensis, som er blevet til 1205/1224, forelå i 3 lidt afvigende former. Der gives en kyndig gennemgang af håndskrifterne og en omhyggelig redegørelse for kilderne, som er eftersøgt mangfoldige steder. Der påvises en meget betydelig indflydelse fra Cluny gennem Der Rheinauer Liber Ordinarius, og enkelte andre passager kan genfindes i Decreta Lancfranci, Bernold af Konstanz' Micrologus de ecclesiasticis qfficiis, Honorius Augostodunensis' Gemma animae og endog i en Ordo lectionum i det benediktinske nonnekloster i Barking.

Der gøres rede for et fragment af St. Hallvards legende, for hymner, sekvenser og antifoner, og til sidst findes udførlige og værdifulde registre over håndskrifter, liturgiske tekster og over helgenerne, hvilket tillige med den udførlige bibliografi gør dette betydelige lærdomsarbejde til et uundværligt led i nordisk liturgiforskning. „ RTICTAIf,