Historisk Tidsskrift, Bind 12. række, 5 (1971) 1

C. J. Bartlett (ed.): Britain Pre-eminent. Studies of British World Influence in the Nineteenth Century. London, Macmillan, 1969. vi + 200 s. 40 sh. Paper 16 sh.

Knud Larsen

Side 257

Britain Pre-eminent bestar af en samling artikler - ialt 8 — skrevet af lige sa mange forfattere. Bidragene beskaeftiger sig med sa vaesentlige emner fra forrige arhundredesengelske historie som f.eks. den industrielle revolution, frihandelen, emigrationen,imperialismen. Naturligvis er det - bogens omfang taget i betragtning - ikke muligt at na nogen dybere analyse af disse og andre faenomener. I bogens forord fremhaeves da ogsa, at formalet er at foretage en forelobig vurdering af

Side 258

særligt betydningsfulde engelske påvirkninger af 1800-tallets verden og især »to transcend the artificial limits that are so often imposed on the study of this fascinatingsubject by conventional textbooks on British imperial, foreign or economic history, each a speciality in itself, and so failing to provide an overall picture«. Det helhedsbillede, som udgiveren jagter, opstår imidlertid næppe på anden måde end gennem læserens aktive interesse for formålet. De 8 forfattere behandler hver for sig emner, som de mestrer, men ingen af dem har i deres fremstilling i synderliggrad ladet sig påvirke af medforfatternes synspunkter. Resultatet er blevet en samling essays, som alle er af ganske høj standard, men som for så vidt ikke har anden sammenhæng end den fælles indbinding. Ønsker læseren synteser, må han selv forme dem.

Bogen er med andre ord en handy oversigt over nogle hovedtemaer i forrige århundredes engelske historie. Den er velegnet som introduktion for den, der ønsker at sætte sig ind i perioden, men for den mere kyndige er der næppe meget nyt at hente. „ T.4DTOV